Poptávka pro oplocení pozemku

Dovolujeme si Vás upozornit, že V Novém Roce 2021 Začínáme s Realizací a Prodejem PLOTů pouze do cca 30Km od 1.3.2021 se zasláním zboží od 1.3.2021.

Děkujeme a Přejeme Vám Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok 2021.


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu


1. Udělujete tímto souhlas GT7 Profi717 s.r.o., se sídlem Bravantice 187, 742 81 Bravantice, identifikační číslo: 08763984, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80727 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
• jméno a příjmení
• emailovou adresu
• telefonní číslo
• fakturační adresu
• dodací adresu
• historii objednávek

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
• zřízení a administrace uživatelského účtu
• nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:
• zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
• nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
• Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370
01, České Budějovice
• Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
• požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
• vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
• u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
• nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
• požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů